Από τη Μακεδονική Φάλαγγα στα ισπανικά Τέρσιο

Η επιστροφή της σάρισσας στο ελληνικό οπλοστάσιο στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα από τον Φίλιππο – κατ’ άλλους από τους Επαμεινώνδα και Πελοπίδα – διαφοροποίησε σε εκπληκτικό βαθμό τον έως τότε τρόπο μάχης που ίσχυε στην Ελλάδα. Τα μακρά δόρατα των Ελλήνων Μακεδόνων, απευθείας απόγονοι των μινωικών-μυκηναϊκών εγχών (μακρά δόρατα μήκους 3-3,5μ.), καθιστούσαν την νέου τύπου φάλαγγα ακατάβλητη. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση και των … Συνεχίστε την ανάγνωση Από τη Μακεδονική Φάλαγγα στα ισπανικά Τέρσιο