Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων-Η νίκη αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο»

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ… 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 626 Συνεχίστε την ανάγνωση «Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων-Η νίκη αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο»»

Η Αποδιδόμενη Νίκη στην Υπεραγία Θεοτοκό… Αφιερώνεται ο «Ακάθιστος Ύμνος».

Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ… 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 626… Συνεχίστε την ανάγνωση «Η Αποδιδόμενη Νίκη στην Υπεραγία Θεοτοκό… Αφιερώνεται ο «Ακάθιστος Ύμνος».»