ΚΟΠΡΙΤΕΣ! ΑΤΙΜΗ ΦΑΡΑ!! "Χωριάτες, πρωτόγονοι, διεφθαρμένοι"!

Αλβανός πατριώτης για τους συμπατριώτες του: «χωριάτες, πρωτόγονοι, διεφθαρμένοι»! Συνεχίστε την ανάγνωση «ΚΟΠΡΙΤΕΣ! ΑΤΙΜΗ ΦΑΡΑ!! "Χωριάτες, πρωτόγονοι, διεφθαρμένοι"!»